Mars Gayrimenkul
Tapuda İpotek İşlemleri!

İpoteğin Kurulması

İpoteğin kurulması için öncelikle gerekli belgeleri toplayarak tapu müdürlüklerine gidilir. İpotek kurulumu için gerekli evraklar;

1- Gerçek Kişilerde Fotoğraf İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık) 
2- Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası.  
3- Kredi veya Borç Sözleşmeleri Kamu kurum ve kuruluşları (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil), bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmeleri. 
4- Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi.. Taşınmaz sahibi ve ipotek alacaklısının ya da yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi. 

Bu belgeler toplandıktan sonra tapu müdürlüklerinden ipotek tapu harç bedellerinin yatılması istenir.

İpotek Tapu Harç Bedelleri

-İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden  % 4,55

-İpoteğe dâhil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden %4,55

- Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktar üzerinden %2,27

(6728 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:09/8/2016) (Tacirler arası ipotek tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan harçlar %50 oranında uygulanır.)

Belirtilen bu oranlar yatırıldıktan sonra ipotek işlemi gerçekleşmiş olur.

Peki ipoteği kaldırmak için yapılması gerekenler nelerdir?

İpoteğin Kaldırılması

İpotekli mülkün borcu bittiğinde banka fek yazısı alınır ancak bu fek yazısını alırken bankalar ücret talep etmektedir. Bu ücret bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Fek yazısının alınma nedeni bu yazının Tapu Müdürlüğüne verilerek ipoteğin kaldırılması işlemini gerçekleştirmek.

NOT: İpotek kaldırılmadan da satış yapılabilmektedir. Ancak mülkü alan kişinin peşin olarak borcu kapatması veya eski krediyi veren bankanın eski krediyi kapatarak alıcıya yeni kredi oluşturmasıyla satış gerçekleşebilir.

   
   
Tüm yazarlarımız için tıklayın. Yazar: SAMET HIZALAN
 
:: Son Yazılar + tüm yazıları gör
 
- SAÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE 06-04-2020
- Nisan Ayı Kira Zam Oranı 05-04-2020
- Emlak Beyannamesi 24-03-2020
- Mücavir Alan 04-03-2020
- Amme Arazisi Nedir? 06-02-2020
- Evli Bir Kişiden Konut Alırken DİKKAT 25-10-2019
- Tevhit , Arsa Birleştirme Nedir ? 30-08-2019
- Emlak Rayiç Bedeli Ne Demektir ? 23-08-2019
- İntikal Nedir? 23-08-2019
- Kiradan Yola Çıkarak Değer Belirleme 25-01-2019
- İpotekli Kredi Tuzağına Düşmeyin! 25-01-2019
- Yapı Kayıt Belgesi ? 08-08-2018
- İmar Affı Başvuru Formu 06-07-2018
- Konutlarda sigorta Yapılmazsa Hangi Durum ile Karşılaşırız ? 24-10-2017
- Prefabrik Ev İçin Yapmamız Gereken Şartlar Nelerdir ? 21-10-2017
- Gayrimenkulün Satılması Halinde Kiracının Durumu Nedir? 05-10-2017
- Sakarya Yabancıya Konut Satışında 7. oldu 26-09-2017
- Tapuda İpotek İşlemleri! 07-09-2017
- 1+1 Daire Yapımı Yasaklandı Mı? 05-09-2017
- Tapu Dairelerinde Zaman Kaybını Önleyen Yeni Bir Proje Hayata Geçti 30-08-2017
 
 
Pro WEB