Mars Gayrimenkul
Veraset Hizmeti
Veraset HizmetiBir kimsenin vefatı  üzerine mevcut mal varlığının kanuni varislerine intikal etmesi.

Ölümle murisin malları bir bütün olarak, doğrudan doğruya ve kendiliğinden mirasçılarına intikal eder. Miras bırakan bu kişiye muris, mirasçılarına varis, bu ikisi arasındaki münasebete de veraset denir. Murisin birden fazla mirasçısının bulunması halinde, bu şahsın tereke malları üzerindeki haklarının tanzimi konusunda iki sistem vardır.

Birinci sisteme göre, mirasçılar miras hisseleri ölçüsünde, tereke üzerinde müşterek mülkiyet hakkına sahiptir. Bunun sonucu serbestçe tasarruf edilebilirler, bunu başkasına satabilirler, üzerinde rehin ve istifade (faydalanma) hakkı da verebilirler. Bu sistem, İslam Hukukunda, eski Türk Hukukunda, Roma Hukukunda ve Fransız Hukuku tarafından kabul edilmiştir. İkinci sistem, Cermen  Hukukunun iştirak halinde mülkiyet prensibine dayanmaktadır. Her mirasçının hakkı, tereke bütünü üzerindedir.

Bunların idaresi ve üzerindeki tasarruf muameleleri mirasçılar tarafından birlikte yapılır. Mirasın taksimine kadar, tereke taksim edilmemiş tek bir kişiye ait mal durumundadır. Bu sistem, Alman, İsviçre ve bugünkü Türk Hukuku tarafından kabul edilmiştir.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Mars Taahhüt
- Gayrimenkul Alım Satım
- Gayrimenkul Kiralama
- Tapu
- İntikal Hizmeti
- Cins Değişikliği
- Ekspertizlik Hizmeti
 
 
Pro WEB